Vilka rovdjur rår en boskapsvaktare på?

Kort sagt kan det sägas att hundar kan vakta boskap mot vad som helst, men de vanligaste rovdjuren är varg, räv, lo, björn och prärievarg, om man ser internationellt. Även mot kattdjur kan hundarna försvara boskapen och i Afrika används hundar för att vakta mot världens snabbaste landlevande djur, geparden och i USA är pumor och coyoter ett problem.

Svenska rovdjur

Hoten mot de svenska fåren är faktiskt andra tamhundar, vargar, rävar och lodjur. En och annan björn finns också, samt järv. Generellt har Sverige ganska få rovdjur även om rovdjursstammarna har ökat lite på sista tiden. Oftast befinner sig djuren även i inhägnader och det kan ha en något avskräckande effekt på vissa rovdjur. Djur på fribete längre bort ifrån bebyggelsen är mer utsatta, men betesformen är inte lika vanlig här som utomlands.

Boskapshundarna som finns i världen idag har inga större problem med de svenska rovdjuren, särskilt inte om de får arbeta tillsammans med en eller flera andra hundar.

Kapacitet att döda

De boskapsvaktande herde- och bergshundarna har en kapacitet att både skada, driva bort och döda stora rovdjur. En del raser är bättre på vissa rovdjur medan en del raser är bättre på andra. Det beror också på om det är bete i hägn eller fribete eftersom hundarna jobbar olika. En del av boskapshundraserna har mer skärpa för närkamp med rovdjuren än vad andra har, och en del raser vill hellre endast skälla och försöka mota bort utan att sätta tänderna i rovdjuret. I områden där det finns mycket vilt krävs nästan att flera hundar arbetar tillsammans och kan ge varandra förstärkning vid behov.

Dödar andra hundar

Att hundarna dödar andra tamhundar som kommer för nära och jagar fåren är inte konstigt eftersom det är ett relativt lätt byte för boskapshunden. Kan ett par hundar döda en svartbjörn eller driva bort en grizzlybjörn är det en smal sak att döda en olydig sällskapshund som rymt eller inte kommer på inkallning. När boskapsvaktaren ser ett hot agerar den utifrån det utan att bry sig om ifall det är en järv eller en cocker spaniel som härjar bland lammen. Hunden gör bara sitt jobb.

Boskapshundarna faller också offer ibland

Det händer att även boskapshundarna blir dödade ibland. 2012 fanns en vargtik i Ryssland som ansågs synnerligen listig och dödade minst ett dussin hundar, varav två kaukasiska ovtjarkor, en ras som används med framgång mot just varg.

marinate