Vad är en boskapsvaktande hund?

Att hunden är människans bästa vän vet alla, men varför, och hur lång den traditionen är, är inte alla insatta i. En av hundens äldsta arbetsuppgifter är faktiskt att hjälpa till att vakta och ta hand om boskap. På många håll i världen används hunden som boskapsvaktare.

Olika sätt att arbeta

Det finns tre olika sätt använda hunden i arbete med att vakta boskapen.

  • 1. Flockvaktare. Flockvaktare följer djur som mer eller mindre är helt fria, som i frigående lösdrift.
  • 2. Territorialvaktaren vaktar djur i inhägnader, även om det är relativt stora ytor. Hunden håller koll på flocken men också på vad som finns vid gränserna, utanför stängslet. Hunden ska inte ta egna strövtåg utan hålla sig nära flocken.
  • 3. Herdehunden arbetar tillsammans med en människa. Herden håller koll på flocken och herdehunden spanar efter rovdjur. Vissa herdehundar kan även vara vallhundar, men de jobbar alltid med herden. De två ovan arbetar oftast självständigt utan herde.

Avskräcka rovdjur

Den boskapsvaktande hundens huvudsakliga funktion är att skydda flocken från rovdjur. I det första stadiet har hundens egen doft och doftmarkering från urinen en avskräckande effekt. Skulle rovdjuret ändå bestämma sig för att smyga närmare möter hunden upp med skallmarkering för att skrämma bort inkräktaren. Fungerar inte det ger sig hunden in i närkamp med rovdjuret för att få bort det. Hunden kan döda sin motståndare eller förfölja det och jaga det i många kilometer. Det finns ett antal historier om hundar av dessa raser som hålls som vanliga gårdshundar eller sällskapshundar som stuckit iväg och har behövts hämtas hem från grannkommunen.

Viktig träning

För att den boskapsvaktande hunden ska kunna göra sitt jobb på bästa sätt utan att behöva mänsklig styrning behöver den präglas på sin flock. Traditionellt görs detta genom att den lilla valpen får gå med flocken så fort den kan lämna sin mamma. Valpen måste bli en del av flocken så fort som möjligt och föredra flocken före människor. Präglas hunden av för mycket mänsklig kontakt kommer den att överge sin flock för att uppehålla sig till gårdsplanen istället vilket ger en sämre skyddad boskap. Trots detta måste hunden ändå gå att hantera och sköta om av djurägaren, så det är viktigt att socialiseringen får rätt balans. Det första året i hundens liv är mycket viktigt och kräver mycket träning.

Gällande de boskapsvaktande hundarna i Sverige har 30 % av hundarna plockats bort från sina jobb bland djuren. Det finns fler anledningar. I många länder tas valparna mycket tidigare ifrån mamman och präglas tidigare i flocken. I Sverige finns tydliga regler att förhålla sig till som bland annat att valpen måste vara 8 veckor för att få lämna sin mamma. Andra orsaker är att hunden plockats bort för att den inte fungerat, dåliga gener, misslyckad uppfostran, för stort jaktintresse och liknande. I några fall har det inte fungerat ihop med andra boende i området.

marinate