Möta arbetande boskapsvaktare

Får släpps ofta på fribete i bergiga områden där de kan beta fritt bland kullar och stigar. Med sig har de ofta en eller flera vaktande hundar som patrullerar området. Inte sällan finns även strövområden, vandringsleder och liknande i området, och därför kan du som vandrar råka möta både hund och får.

Utmana inte hunden

Vare sig du befinner dig i Sverige eller utomlands finns det vissa viktiga råd och signaler att ta till dig. Anser hunden att du är ett hot mot fåren eller området kommer den att avvisa dig. Hunden är beredd att jaga bort stora rovdjur, så en människa är en enkel match för några boskapshundar att oskadliggöra.

Gör så här

Behåll lugnet. Stör inte djuren på något sätt. Kliv av cykeln och ha den som sköld mellan dig och hunden. Gå sakta, utan att söka ögonkontakt eller vända hunden ryggen, och dra tid tillbaka för att om möjligt gå runt. Backa långsamt. Har du egen hund med dig, koppla och håll den kort och gå aldrig igenom flocken. Ta en större omväg istället. Låt boskapshunden förstå att du ger dig och drar dig tillbaka så fort ni upptäcker varandra, och förvänta dig alltid en vakthund om du ser boskap på leden.

marinate