Att socialisera valpen med får

För att lära den blivande boskapsvaktaren att göra sitt jobb ska man ge utlopp för valpens naturliga instinkter. Nu skiljer sig metoderna något mellan länderna så i Sverige gäller det från 8 veckor. Oftast är det får eller getter valpen ska vakta.

Fårfållan

Vid åtta veckors ålder placeras valpen i rymningssäker fålla ihop med några yngre får. Det bästa är en valp per fålla. Utrymmet ska vara 1,4 m2 per tacka, för ekologisk fårhållning gäller 3 m2, förutom plats för foderhäckar och plats för hunden. Minimimåtten för hållande av hundar i rastgård och boxar ska följas för hundens del. Det innebär att fållan beräknas utifrån antalet får plus måtten för rastgård och hundbox. Det bör finnas en del av fållan som fåren inte kommer åt, som blir hundens egna del, och den måste också ha skydd mot väder och vind samt en matplats. Vatten ställs med fördel hos fåren så att hunden tvingas ut frivilligt.

Oönskade beteenden

Valpen är oftast lekfull och kan ha en del oönskade beteende. Den kan leka hårt med fåren och skada dem. Skulle detta ske är det viktigt att korrigera valpen tydligt så den förstår att det är förbjudet. Mild lek mellan hund och får är däremot bara stärkande för de sociala banden. Även fåren kan göra fel. Är de aggressiva mot valpen måste de bytas ut mot snällare får, men en vild valp kan behöva tuffare får som säger ifrån.

Träffa hela fårflocken

Den viktiga socialiseringsperioden hos valpen sker mellan 3-12 veckors ålder och är starkast runt 6-8 veckors ålder. När valpen är runt 16 veckor är den mogen att släppas in till den övriga fårflocken i hägnet dagtid. Detta skede är kritiskt och kräver noggrann övervakning så att valpen inte blir skrämd av enstaka aggressiva får.

marinate