Valpens mänskliga kontakt

Det är djurbesättningen, inte människan, valpen ska präglas på, och därför är det viktigt att vara konsekvent i uppfostran av hunden. Den få aldrig föredra människor framför sin djurflock.

Tiden i fårfållan

Eftersom valpen ska se fåren som sina bästa kompisar gäller det att ha begränsad mänsklig kontakt så valpen utelämnas till fåren. Klappa aldrig hunden genom staketet då detta kan uppmuntra den att söka sig till staketet. Klappa hunden går bra bara under den dagliga tillsynen där hunden visiteras och kollas igenom efter skador, fästingar och pälstovor. För mycket lek och kel ska undvikas och hanteringen bör ske i fållan bland fåren. Ett par gånger i veckan kan valpen tas ut ur fållan för att få springa av sig lite överskottsenergi, men ta aldrig in hunden i huset eller omkring trädgården, för att undvika framtida problem. Undvik också att låta barn leka och kela med hunden.

Återbörda rymmare

När valpen blivit större och släpps ut i hägnet är det troligt att den vill upptäcka sin omgivning och ta sig igenom stängslet. Varje försök till utbrytning bör tålmodigt avslutas med att valpen sätts tillbaka bland fåren och uppmuntras att stanna kvar vid matskål och liknande. Att under korta perioder binda fast hunden vid hundhuset bland fåren kan vara nödvändigt.

marinate