Svenska regler kring boskapsvaktande hundar

Oavsett om du har en chihuahua eller en bergshund som vaktar får så gäller strikt hundägaransvar. Det betyder att du som ägare är ansvarig för allt som din hund gör, nästan som om det var du som gjort det själv.

Strikt hundägaransvar

Rent generellt blir du skadeståndsskyldig för allt ofog din hund gör. Skadar den en annan hund är det enligt lagen ditt fel och du har brustit i tillsynen av hunden eftersom den fick möjlighet att skada någon. I fall där den andra hundägaren också har brustit i tillsynen, som att låta sin hund springa lös och provocera, kan möjligtvis fallet sluta med jämkning, efter att ha domstolsprövats.

Dispens från lagen

För att kunna hålla en arbetande boskapsvaktare krävs dispens från (2007:1150), lagen om tillsyn över hundar och katter. Detta är för att boskapsvaktaren går lös utan uppsikt, även om det fortfarande krävs daglig tillsyn. Det är Viltskadecenter, en organisation som på uppdrag av Länsstyrelsen, hanterar och godkänner dispenserna. Viltskadecenter kräver årligt uppföljande och utvärderingar av hunden i fråga. Dispensen är alltså knuten till hunden, och kan dras in om individen inte utför sitt jobb rätt, om den jagar vilt eller är aggressiv mot människor. Om en boskapsvaktande hund gör åverkan på personer eller på egendom gäller alltså samma lagar och procedurer som om det vore mopsen längre ner på gatan som gjort det. Det blir ett polisärende.

Hundens skötsel

Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2008:5) måste följas, hunden ska ha tillgång till hundkoja och skyddad liggplats, daglig tillsyn, angiven storlek på rastgården och givetvis mat och vatten.

marinate