Lydnad på en boskapsvaktare

Även en herde- eller en bergshund behöver lära sig viss dressyr och lydnad för att kunna fungera i vardagen och arbetet. Lydnad hjälper till att sätta ramarna för hundens arbetsuppgifter och hur dessa ska utföras.

Stoppord

Hunden behöver lära sig ett stoppord som talar om att det den gör är totalt förbjudet. Ordet “”nej”” är ett bra val men hunden måste förstå och acceptera betydelsen av det. Det betyder “”lägg av genast”” och ska inte överanvändas så det förlorar betydelsen och blir uttjatat. Hunden ska vid ett kraftfullt “”nej”” omedelbart sluta bita får, jaga får eller människor eller dra efter vilt.

Inkallning och hantering

Viss inkallning är också bra, särskilt vid hundens dagliga skötsel och omvårdnad. Det är viktigt att hunden kan fångas in smidigt. Ibland kan även hunden behöva framföras i koppel, så se till att koppelträna valpen också. Hunden kan behöva lära sig åka bil och låta veterinären titta på den så öva hantering och veterinärtolerans. Att lära hunden några kommandon för att gå till fåren samt stanna hos fåren kan också vara väldigt användbart. Utöver kommandon gällande arbetet och hanteringen är det ingen större mening med att lära in andra kommandon som ligg, sitt och fot. Det är en arbetande hund, inte en brukshund eller sällskapshund.

marinate