Historia

Shih-Tzu

Hemland: England

Ursprungsland: Tibet

Ursprunget skulle vara de hundar som hölls i de tibetanska templen och som de tibetanska buddisterna betraktade som heliga. Kännedomen om dessa hundar sträcker sig bakåt i tiden till 500 år efter vår tideräknings början. Efter den 1583 grundade Manchu-dynastin (Ming-dynastins sista fästen föll 1644) brukade Tibets överhuvud Dalai Lahma ge exemplar av dessa heliga hundar som gåvor till de kinesiska kejsarna, som höll dem tillsammans med pekingesernas föregångare i det kejserliga palatset. Gamla kinesiska tavlor visar kortbenta hundar, klippta att likna lejon, huvud med kraftigt skägg och mustasch och helt olika det släthåriga pekingesehuvudet.

År 1908 besökte Dalai Lahma den kinesiska änkekejsarinnan Tzú-hsi (Ci Xi) och gav ett flertal exemplar till henne. Tzú-hsi dog dock samma år, men hundarna fanns kvar i palatset. I och med att kejsardömet störtades 1912 minskades antalet personer vid hovet. Många hundar följde med de avskedade enuckerna och en större spridning utanför palatset blev följden.

Efter hand kom de hundar som föddes i Kina att fjärma sig från sitt tibetanska ursprung och därför har de som vill betrakta Kina som rasens ursprungsland inte helt fel.

När miss Hutchins år 1930 återvände från Kina till Irland via England, hade hon med sig fyra små långhåriga hundar av en ras som i Peking kallades Tibetansk Lejonhund.

Ungefär vid samma tid hade Colonel och Mr Eric Bailey infört flera hundar av liknande typ från Tibets gränstrakter, dessa hundar kallades Apso.

Vid den första utställningen som hölls 1933 visade det sig att det fanns betydande skillnader på dessa hundar.

Typen med rundare skalle, kortare nos och större ögon samt kortare ben kom så småningom att kallas Shih-Tzu, medan den lättare typen med längre ben, smalare skalle och längre nos kom att kallas Lhasa Apso.

Ungefär samtidigt kom Shih-Tzun till Skandinavien.

Shih-Tzu är en morsk, älskvärd och barnvänlig ras med ett  mycket gott självförtroende, enligt min mening är det en "stor hund i liten förpackning".

 

 

 
 
 

© Grafik Anna-Lena ©